1 november 2019, efter Lundgrens advokater blev fyret efter mistanke om korruption.

Sag mod jyske bank for svigagtighed overfor bankens kunder, skærpes efter mistanke om at koncernenledelsen har bestukket Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge klientens påstande mod jyske bank, for million svig.

Så har vi fået ny advokat på sagen, og set på bilag.

Kunde i Jyske Bank forstår ikke hvorfor Anders Christian Dam ikke bare vil mødes.

Og det er ikke for at tale om Jyske Banks mange nye gebyrer.

https://youtu.be/D3Grn0d2yYA


Kunde i Dansk svindel bank, har i forbindelse med at de har fyret deres advokater Lundgrens, for tilsyneladende at have modtaget bestikkelse af Jyske Bank.

Måske direkte af Anders Dam for ikke at fremlægge klientens svig påstande mod Jyske Bank A/S.

De danske Domstole er meddelt dette er grunden til at Lundgrens advokater fratræder.

På Dansk, er blevet fyret.

Hvilket Jyske Banks Bestyrelses medlem Philip Baruch, ved Lund Elmer Sandager Advokater har afvist skulle være sket.

/

Lundgrens advokater har kommenteret at disse inhabilitetsproblemer er rene konspirationsteorier, og ikke har noget på sig.

Om Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen selv skal indkaldes som vidne.

Og i retten kan forklare hvorfor Lundgrens advokater ikke har fremlagt klientens påstande mod Jyske Bank for svig og falsk, samtidig med at Lundgrens advokater.

Formentlig af Jyske Bank har fået i omegnen af 15-20 millioner danske kroner, for at give Jyske Bank rådgivning.

Hvilket kunne give en bedre belysning af Lundgrens bevæger grunde, for at modarbejde deres lille klient, som nu for tredje gang skifter advokat.

/

Eftersom Jyske Bank har taget stærkt afstand til at måske skulle have brugt returkommission, eller bestikkelse i sagen, for at sagsøgerens påstande mod Jyske Bank, ikke måtte blive fremlagt.

Sagsøger har derfor bare fremlagt et Bilag 168. Bliver 168.A i sagen

Bilaget der er fra Lundgrens hjemmeside, hvor de skriver at Lundgrens har rådgivet Jyske Bank, i en handel for et trecifret millionbeløb, i danske kroner.

“Mere præcist omkring 600 millioner danske kroner.”

/

Efter at den Bedrageri udsatte kunde i Jyske Bank har været til møde med deres nye advokat.

Og der har gennemgået sagen, og bliver bekræftet i at der er ikke tale om konspirationsteorier, men at der er tale om faktum.

Kunden fortæller deres nye advokat, at de faktisk er tilfreds med at Jyske Bank dømmes for svig og falsk.

Efter de påstande som, af sagsøgeren selv har måtte fremføre i det afsluttende processkrift, som Lundgrens sikkert er blevet betalt for ikke at fremlægge.

Klart sagsøgeren vil have medtaget alvorligheden, i at Jyske Bank, med stor sandsynlighed har bestukket sagsøgerens advokat, til ikke at fremlægge klientens svig påstande mod sagsøgte Jyske Bank.

/

Anklager der direkte er rettet mod bankens samlede bestyrelse, for at stå sammen i forening bag, Jyske Bank koncernens fortsatte og meget grove svigt forretninger mod bankens kunde.

/

Sagsøgeren fortæller også at koncernledelsen, i 3 fremlagte breve fra 2018, alle er tilbudt de faktisk kunne stille deres mandat frit.

Ved at de bestyrelsesmedlemmer, som valgte at underskrive

Jyske Bank har udsat kunde for svig, gennem en lang årrække, og ikke længere vil være med til at Jyske Bank laver svig, medlemmer kunne underskrive og retur brevet til sagsøgeren.

Ved en underskrift ville medlemmerne i Jyske Banks bestyrelse kunne blive fritaget for ansvar.

Det oplyses, at ikke en eneste i Jyske Banks bestyrelse / koncernledelsen, har ønsket at stoppe svindlen mod bankens kunde.

/

At med selve inderkredsen i Jyske Bank ved CEO Anders Christian Dam, synes at have betalt Lundgrens advokater, gennem brug af returkommission.

Synes sagsøgerens påstande mod Jyske Bank kun at blive bekræftet, som sande anklager.

Når Jyske Bank er klar, til at lyve selv over for domstolen, og i sagen her har løjet over for retten, for at ville skuffe i retsforhold, og derefter at kunne fortsætte med at bedrage bankens kunde.

/
/

CEO
Anders Christian Dam

RING NU

0045 22227713

Dette her er en fortsat håndsrækning, som siden maj 2016 har været holdt ud mod Jyske Banks bestyrelse

Og særligt tydeligt til dig Anders Dam.

Hvis du har fundet noget der ikke passer, så lad os da mødes, og gennemgå sagens beviser, sig os hvilket steder Jyske Bank er uenige i opslag.

Hvis der står noget om Jyske bank og ledelsen som er usandt ?

Skulle vi så ikke mødes, og samtidig få rettet de steder der er skrevet beskyldninger mod Jyske Bank hvis der ikke er hold i nogen af beskyldningerne.

Denne her lille sag, understreger Jyske Banks fundament, og at drive en redelig bankvirksomhed, er ikke en del af bestyrelsens ønsker.

Hvis vi tager fejl, så anmoder vi Jyske Banks Koncernen Ledelse om dialog.

Anders Dam gamle dreng, ring nu på +45 22227713

Og lad os mødes, vi er lidt trætte af envejskommunikation, der skal jo 2 til at have en dialog.

/
/

Sagsøgeren oplyser at de stadig gerne vil modtage rettens tilbud om retsmægling.

Hvilket Jyske Bank ikke har vist noget ønske om.

/

At sagsøger gentagne gange har anmodet Ledelsen bag den fortsatte svig, om at mødes, kan ingen være i tvivl om, derfor gentager vi gerne

Jyske Bank er velkommen
Bare ring.

Vis at Jyske Bank er en åben og hæderlig bank

Vis at Jyske Bank er en redelig og ærlig bank.

DET BØR IKKE VÆRE SÅ SVÆRT.

/
/

I Danmark er det David mod Goliat

Således driver de største danske banker forretninger.

Og alle kunder er lige så udsatte som vi, spørgsmålet er bare hvem der bliver det næste offer for dansk bank svindel.

Husk dette her er alt sammen vores tanker i en åben dagbog.

/
/

Sagsøgerens nye advokat har 1. november 2019 fået kopi af det afsluttende processkrift fra 28. august.

Sagsøgeren der er dårlig til at skrive, og nok også lidt ordblind, har oplyst der er en del skrivefejl, og retter disse fejl efter bedste evne.

Men som udgangspunkt indeholder processkriftet de påstande som Rødstenen advokater og Lundgrens advokater har modarbejdet blev fremlagt.

Om Lundgrens advokater så af Jyske Banks Koncernen Ledelse, er blevet honoreret for at hjælpe Jyske Bank med at holde svindel sagen ude af retten, ved at fortsætte en sag om dårlig rådgivning.

Det kan du jo selv tænke lidt over.

/

Jyske Bank kan kontaktes her +45 89898989

Mvh firmaet

Storbjerg Erhverv
At

Soevej 5.

3100 Hornbaek

Danmark

Tele 0045 22227713
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk